Maatregelen voor gereguleerde praktijkvoering, laatste update juni 2020:

1) Afspraken worden zoveel mogelijk ingepland met verschillende start- en eindtijden om het verkeer in de praktijk zoveel mogelijk te verdelen/reguleren.

2) In de wachtkamer staan 3 stoelen met min. 1,5m uit elkaar. In de bevestigings- en herinneringsmail wordt aangegeven dat men de praktijk alleen dient te bezoeken, niet samen.

3) In de hal kan men desgewenst de handen wassen en in onze wachtkamer staat handalcohol.

4) Bij de balie staat een streep op 1,5m van de medewerkster bij de balie om de afstand zo goed mogelijk in acht te kunnen nemen. Medewerkers van Triaderm houden onderling ook zoveel mogelijk de 1,5m afstand van elkaar.

5) Middels een waarschuwingsbordje wordt gevraagd om in de hal of buiten te wachten als er reeds 3 mensen in de wachtkamer aanwezig zijn (bij bijv. productverkoop aan de balie kan er plotseling meer toeloop zijn).

Maatregelen voor het uitvoeren van veilige zorgverlening:

1) Triage; middels telefonische screening vooraf wordt de cliënt 4  gezondheidsvragen gesteld (*document ‘verantwoord opschalen paramedische zorg in de eerste lijn tijdens coronacrisis, PPN).

2) Hoewel we alleen cliënten behandelen die vallen in ‘categorie groen’ (*document ‘verantwoord opschalen paramedische zorg in de eerste lijn tijdens coronacrisis, PPN) wat betekent dat persoonlijke beschermingsmiddelen niet noodzakelijk zijn, werken de therapeuten toch met beschermingsmiddelen om de veiligheid van behandelaar en cliënt extra te waarborgen. Gedurende de hele dag wordt een mondkapje gedragen door de therapeuten.

3) Tussen de behandelingen in wordt zoveel mogelijk extra tijd gepland voor schoonmaak en ventilatie van de behandelkamer. Als de buitentemperatuur hoger is dan de binnentemperatuur dan laten we de ramen gesloten, maar in het gebouw is een uitermate goed gefilterd luchtcirculatiesysteem aan het werk.

4) Mocht de therapeut genoodzaakt zijn een telefoontoestel of de laptop te gebruiken tijdens de behandeling, dan worden de handschoenen gewisseld (en na afloop van de behandeling deze oppervlakken gedesinfecteerd).

Documenten:

– ‘Voorwaarden opschaling reguliere zorg tijdens COVID-19 crisis, in het licht van de uitzondering voor (para)medische beroepen op het algemene verbod op het uitoefenen van contactberoepen’ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport- 23 april 2020
– ‘Verantwoord opschalen paramedische zorg 1e lijn  tijdens de coronacrisis (PPN)’
– ‘Leidraad voor infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk’, Paramedisch Platform Nederland (PPN)