Zoals we in een vorige nieuwsbrief al eens vertelden wordt het in de zorg steeds belangrijker dat de kwaliteit van de geleverde zorg meetbaar wordt gemaakt. Zorgverzekeraars zullen in de toekomst daarmee selectiever zorg aanbieden. Dit betekent voor onze beroepsgroep dat wij hier actief aan moeten gaan deelnemen en hiervoor is Qualizorg ingeschakeld. Dit is een bedrijf dat meetinstrumenten heeft ontwikkeld waarmee de mening over de kwaliteit van zorg bij de klant of patiënt wordt getoetst en verwerkt in de vorm van enquêtes per mail. Deze gegevens worden vervolgens anoniem doorgegeven aan bepaalde verzekeraars.
Wat betreft de nieuwe privacywet AVG; ook wij treffen hiervoor bepaalde maatregelen natuurlijk. Behalve de vraag over het invullen van een enquete van Qualizorg zullen wij ook om toestemming vragen of we uw gegevens mogen versturen om bijvoorbeeld te declareren bij de verzekering of om u de facturen te mailen. Wij minimaliseren deze gegevens zoveel mogelijk. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!